adu

 
   
Accountancy & Administratieve dienstverlening
       
De administratie is belangrijk voor uw inzicht in uw financiële
positie en voor uw rapportage aan aandeelhouders en
kredietverstrekkers. Wij kunnen u de volgende activiteiten
aanbieden:
samenstellen en beoordelen van jaarrekeningen;
begrotingen;
bedrijfseconomische advisering;
verzorgen van accountantsverklaring.
inrichten van administraties;
beoordelen van administraties op hun doelmatigheid en functioneren;
verzorgen van financiële administraties;
monitoring van door klant zelf gevoerde administratie
tussentijdse rapportages, per maand, kwartaal of half jaar;
administratieve ondersteuning.
     
 
accountancy & administratieve dienstverlening fiscale dienstverlening salarisverwerking bijzondere onderzoeken